Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

SkoleIntra version 5.6 udrulles allerede i september

Tidligere blev SkoleIntra opgraderet to gange årligt. For at tilgodese de mange udviklingsønsker til systemet har vi fremskyndet opgraderingen til version 5.6. Fremover kan brugerne forvente flere opgraderinger end hidtil.

Den nye version af SkoleIntra med navnet 5.6 rulles ud i løbet af september 2014. Tidligere blev efterårsversionen udrullet efter efterårsferien, men udrulningstidspunktet er fremrykket på grund af folkeskolereformen og arbejdstidsreformen. De store omvæltninger i skolen har medført ændringer i skolens hverdag. SkoleIntra 5.6 indeholder en del forbedringer, som kan hjælpe skolerne under de ændrede vilkår.

Version 5.6 er allerede ude på ti testskoler, der tester nye funktionaliteter.

Blandt forbedringerne i SkoleIntra 5.6 er:

Det maksimale daglige lektionsantal er forøget til 30 lektioner

Via Admin > Tilpasning > Skematype kan man vælge, hvor mange daglige lektioner, man maksimalt bruger i skemaet. Tidligere var det maksimalt 16 lektioner, men nu kan man vælge op til 30 lektioner. Grænsen på 30 lektioner er tilpasset det antal lektioner, som eksterne skemalægningsprogrammer kan levere. 

Ændringer i det maksimale daglige lektionstal slår igennem på alle skemavisninger, i vikarskemaet og i bookingdelen.

Forenklede Fælles Mål

De nye Forenklede Fælles Mål er nu tilgængelige i Skoleintra. I skoleåret 2014-2015 kan man vælge om man vil se Fælles Mål (2009) eller Forenklede Fælles Mål (2014). I næste skoleår vil man kun kunne se de Forenklede Fælles Fål. Man kan bruge de Forenklede Fælles mål, når man redigerer elevplaner og årsplaner samt slå op i dem under Værktøj > Evaluering > Forenklede Fælles Mål.

Straksadvisering om beskeder og kontaktbogsnoter

Normalt udsendes en samlet advisering om nyt i ForældreIntra én gang i døgnet til forældre, som er tilmeldt adviseringstjenesten. Som supplement til den daglige advisering kan forældre nu vælge at få tilsendt en e-mail, så snart de får en ny besked og/eller en ny kontaktbogsnote i ForældreIntra. E-mailen indeholder en kort beskrivelse af det nye i ForældreIntra og et direkte link. Forældre kan tilvælge straksadvisering under menupunktet Indstillinger > Advisering i ForældreIntra.

SkoleIntra version 5.6 indeholder en lang række andre forbedringer. Du kan finde dem alle beskrevet indgående på udviklernes blog her: skoleintra.blogspot.dk.


Video Få en demo Kontakt os