Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Nyt whitepaper om elevcentreret undervisning kommer snart

Forskning peger på, at lærere skal aktivere eleverne mere i læringsprocessen. I vores whitepaper undersøger vi, hvordan du kan skabe et læringsmiljø, hvor dine elever er i fokus.

Da kemilærer Frøydis Hamre opdagede, at hendes elever var for fokuserede på karakteren til rent faktisk at læse hendes feedback, besluttede hun sig for at bede eleverne om at evaluere deres egne besvarelser på spørgsmålene i opgaven, før de fik deres endelige karakter. Det resulterede i, at eleverne lærte, hvordan man evaluerer sit arbejde, som er et væsentligt element i elevcentreret undervisning.

Vores nye whitepaper "Elevcentreret undervisning via en læringsplatform" ser indgående på Frøydis' og to andre læreres praksis.

Hvad er elevcentreret undervisning?

På mange måder kan det være overflødigt at tale om elevcentreret undervisning, da al undervisning burde være centreret om eleverne. Men størstedelen af den pædagogiske forskning antyder, at lærerens stemme stadig spiller en for dominerende rolle, og at lærerne i stedet bør gør mere for at aktivere deres elever i læringsprocessen.

Elevcentreret undervisning er en måde, hvorpå dette kan opnås. Målet er at give eleverne mulighed for selv at lære frem for at blive fodret med viden. En bevidst indsats er påkrævet for, at dette skal kunne ske, og lærere, ledere, elever og forældre skal alle bidrage.

Spørgsmålet, vi forsøger at besvare i vores nye whitepaper, er: Hvordan kan du organisere din undervisning og evaluering, så dine elever bliver selvstændige i læringsprocessen?

Vores whitepaper omfatter:

  • Tre strategier til implementering af elevcentreret undervisning i dine klasser
  • Eksempler på, hvordan disse strategier bliver omsat til praksis af rigtige lærere
  • En liste over anden litteratur og ressourcer til inspiration og yderligere arbejde.

Download vores whitepapers i dag

Elevcentreret undervisning med en læringsplatform er blot ét af de gratis whitepapers på vores website. Vi mener, at itslearning-platformen kan gøre en reel forskel for lærere, men vi forstår også, at vores produkt ikke i sig selv er målet. Vi holder os derfor opdaterede omkring den seneste forskning på undervisningsområdet og producerer en række materialer, herunder whitepapers og webinars, så du kan få så meget som muligt ud af itslearning.

Læs vores whitepapers (på engelsk) i dag!

På dansk findes: Det kombinerede klasseværelse og Blended learning

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os