Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

itslearning overtager alle aktiviteter omkring SkoleIntra

I forlængelse af itslearnings overtagelse af virksomheden SkoleSoft, er der indgået aftale med UNI•C om at itslearning pr 1.7.2014 overtager alle aktiviteter omkring SkoleIntra, herunder drift, salg, support og videreudvikling af systemet.

Alle skoler der anvender SkoleIntra kan fortsætte med at gøre dette på de samme betingelser, som er gældende i dag.

Direktør i itslearning Per Thorbøll udtaler: ”Med den nye aftale kan vi for alvor sætte skub i videreudviklingen af SkoleIntra. I den forbindelse vil vi sørge for at bevare det helt unikke samarbejde og den tætte løbende dialog med de mange brugere, der anvender systemet i det daglige arbejde på skolerne”.

Et af de områder der skal fokuseres på, er den pædagogiske del af SkoleIntra. Understøttelse af hele den pædagogiske proces fra planlægning af undervisningsforløb, over gennemførelse med brug af såvel digitale som analoge læremidler, til den efterfølgende evaluering og opfølgning er netop itslearnings styrke.

Per Thorbøll fortsætter: ”itslearnings fokus er at give lærerne redskaber, der forbedrer undervisningen og elevernes læring, mens SkoleIntras styrke ligger i kommunikation og videndeling. En tættere integration mellem SkoleIntra og itslearning vil give brugerne helt nye muligheder”

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os