Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy
Få nyhedsbrev
RSS Feed

Få den nye elevindgang på EMU.dk direkte i ElevIntra

Den 24. april 2015 lancerede Emu.dk - Danmarks læringsportal den femte og sidste målgruppeindgang på grundskoleområdet. Den nye indgang har inspirationsmateriale målrettet eleverne fra mellemtrin til udskoling, som er udarbejdet i samarbejde med Danske Skoleelever.

Ved at tilpasse ElevIntra efter egne behov, er det bl.a. muligt at få alle de seneste nyheder fra EMUens nye vidensportal for elever direkte i ElevIntra.

På den nylancerede elevindgang kan eleverne få inspiration og overblik over, hvad de skal lære i fagene på de forskellige klassetrin. De kan få korte informationer om relevante emner så som: 'Læring' og 'Overgange til ungdomsuddannelser' samt finde råd og vejledning til projektopgaven, it i undervisningen og forebyggelse af mobning.

Til de mindste elever i indskolingen er der en introvideo udarbejdet af ældre elever om, hvad læringsmålstyret undervisning er. De kan også finde mindre spil og træningsopgaver i dansk, matematik, engelsk samt til de praktiske/musiske fag og naturfagsområdet.

Blog i samarbejde med danske Skoleelever

Med elevindgangen har målgruppen også fået sin egen blog. Bloggen udvikles sammen med Danske Skolelever og vil løbende blive et sted for dialog og debat.

For at tilføje et nyt faneblad i ElevIntra skal du vælge: Admin > ElevIntra > Indstillinger > Faneblade > Tilføj faneblad. 

Navngiv det nye faneblad: EMU, indsæt linket: http://www.emu.dk/omraade/gsk-elever og vælg Alle klasser.

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os