Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Afslutning af skoleåret og opstart af det nye

Efterhånden som eleverne går på sommerferie, begynder skolerne forberedelserne til det kommende skoleår. På den anden side af ferien venter et nyt skoleår med nye muligheder og udfordringer. For at sikre den bedst mulige start på det nye skoleår har vi lavet en vejledning, der indeholder råd og anbefalinger om oprydning og opsætninger i Fronter.

Vejledningen beskriver rutinerne for slutningen af et skoleår og starten af den nye. Den guider administratorer og lærere i at stoppe importen, arkivere gamle rum, starte importen igen og endelig aktivere de nye rum. 

Hent vejledningen her

Sådan starter og standser du import 

Vi har opsummeret de vigtigste punkter her, der beskriver hvad der skal gøres, både hvis skolen kører en fuld import samt hvis skolen ikke har nogen import. 

For skoler, der i Fronter kører en fuld import med rumoprettelse
For skoler, der i Fronter kører en fuld import drejer det sig ved skoleårets afslutning om dette:

 • Lav en generel oprydning i rummene
 • Stands importen
 • Arkivér rum

Ved det nye skoleårs start drejer det sig om dette:

 • Start importen
 • Aktivér nye rum ved valg af relevant metode
 • Luk de rum, der ikke skal bruges

For skoler, der ikke har en import
For skoler, der ikke har en omport drejer det sig ved skoleårets slutning om dette:

 • Lav en generel oprydning i rummene incl. fjernelse af irrelevante brugere
 • Arkivér eller slet rum, der ikke skal bruges næste skoleår
 • Slet grupper, der ikke skal bruges næste skoleår

Ved det nye skoleårs start drejer det sig om dette:

 • Lav en manuel import af nye brugere/tilmeld eksisterende brugere til nye grupper
 • Opret nye rum og/eller brug eksisterende rum og tilmeld deltagere 

Standsning af importen til Fronter 
Et vigtigt punkt er standsning af importen til Fronter (afsnittet ”Stop importen”, side 8). Vær i den forbindelse venligst opmærksom på, at importen standses af kunden/skolen selv! I forbindelse med skoleårsskiftet 2016/17 var erfaringerne nemlig, at kunderne/skolerne oftest ikke ønskede, at importen blev stoppet automatisk fra centralt hold, og derfor vil det ikke ske i år!

Da en kunde/skole kan have adskillige importer, tilbyder Fronter dog, at kunden/skolen kan bede om at få det gjort! Ønsker man det, kan man henvende sig til supporten via denne mail: support.dk@itslearning.com.

Start af import ved skolestart
Når kunden/skolen har standset importen, er det vigtigt at sørge for, at den bliver startet igen ved det nye skoleårs start! Hvordan det gøres er beskrevet i vejledningens afsnit ”Ved det nye skoleårs start: sæt importen i gang” (side 14). Det er kunden/skolen selv, der sørger for at starte importen.”

Hent vejledningen her: Fronter-procedurerne ved afslutningen af skoleåret og opstarten af det nye”


Video Få en demo Kontakt os